Junkitės prie mūsų!

„Mūsų gretų“ žmones jungia panašus pasaulio matymas. Esame tikri, kad panašiai kaip mes suvokiančių pasaulį Lietuvoje yra dauguma, tik šiuo metu yra girdimas ne mūsų, o mažumos balsas. Tokia padėtis yra nenormali, kai mažuma diktuoja sąlygas daugumai. Be mūsų niekas šito nepakeis, todėl kviečiame būti aktyviais ir jungtis. „Mūsų gretos“ kol kas yra neformalus ir nestruktūrizuotas judėjimas, kuris galės virsti į realią politinę jėgą, kai susirinks pakankamas kiekis žmonių. Jei Jums yra priimtina pasaulėžiūra, išreikšta penkiolikoje punktų, Jūs – „Mūsų gretų“ žmogus. Atsiliepkite, rašykite adresu musugretos@gmail.com. Ir tegausėja mūsų gretos!

1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj.
2. Saugokime tautinį santykį 80/20.
3.Valstybė savo žemėje – Tautos namai.
4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas.
5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia, dabar, ir visada!
6. Ar Lietuva Lietuvos piliečių, ar visų norinčių joje gyventi?
7. Ar Jūs pirma lietuvis, ar pirma tikintysis?
8. Ar Jūs pirma lietuvis, ar pirma kokios nors partijos narys?
9. Ar Jūs pirma lietuvis, ar pirma europietis?
10. Ar Jūs esat Lietuvos kitatautis, ar kitatautis Lietuvoje?
11. Tik iš dviejų – vyro ir moters – gimsta trečias.
12. Vaikai yra Tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis.
13. Kalba – pagrindinė Tautos savimonės sudedamoji.
14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
15. MES svarbiau už AŠ.