Lietuva

Kas čia daros? Nr 10. Spalio mėn. įvykių apžvalga. Rolandas Paulauskas

00:25 Subrendo „vaikų gerovės“ įstatymo vaisiai.Lietuvoje. 2:22 Kaip atimami vaikai Skandinavijos valstybėse. Padėtis Rusijoje. 5:50 Įstatymo esmė. Kaip turėtų būti. 23:04 Lietuva ketina nepirkti elektros iš Astravo AE. Ar tas įmanoma technine prasme. Kruonio akumuliacinė elektrinė. 35:34 Grupė LR Seimo narių siekia uždrausti Lietuvoje kailinių žvėrelių verslą. Gyvūnų rasizmas.  39:13 Privalomas referendumas dėl dvigubos pilietybės. […]

Lietuva

Šeimų košmaras – vaikų atėmimas. G.Lunskis, R.Dagys ir K.Juraitis

Vaikų atėmimo įstatymą reikia pataisyti taip, kad jis būtų aiškus ir asilui, – sako LR Seimo narys Rimantas Dagys. Šis Seimo narys buvo vienas iš nedaugelio parlamentarų, aiškiai ir argumentuotai pasisakęs prieš naują vaikų atėmimo įstatymą. Priėmus šį įstatymą, jis virto tikru šeimų košmaru. Vaikai atiminėjami tiesiog gatvėse, arba nuo pietų stalo. Bet kyla natūralus […]

Lietuva

Netekome Irenos Izolinos Juozapaitienės

Š. m. spalio 30 d. mirė Irena Izolina Juozapaitienė, mūsų bendražygių Vaidos Juozapaitytės motina ir kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio žmona. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą artimiesiems dėl netekties. Irena Izolina Juozapaitienė gimė 1936 m. rugpjūčio 25 d. Šiauliuose. 1965 m. Vilniaus universitete įgijo medicininį išsilavinimą. 1993 m. suteiktas medicinos mokslų daktarės laipsnis. Irena Izolina Juozapaitienė yra monografijos „Vaikų toksoplazmozė“ […]

Lietuva

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas NR. I-1234: XIII-643 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=63a6dacd-ca93-4f8d-9878-d6bd96b0f31a Posėdžio protokolas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/665730c2a4dc11e7a65c90dfe4655c64 Posėdžio stenograma: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/086fa2e0a4d611e7a65c90dfe4655c64 Balsavimo rezultatai: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27287

Lietuva

Už pliaukštelėjimą mažyliui iš kauniečių šeimos atimti du vaikai

Vygandas Trainys, 2018-10-22 15:07 „Norėdama sudrausminti savo dviejų metų sūnelį, kuris bėgo į gatvę link automobilių, sudaviau jam per rankas ir sėdmenis. Iš manęs buvo atimti abu vaikai, kurie atskirti nuo šeimos jau beveik mėnesį. Globėja prasitarė, kad svetimoje aplinkoje jie puolė į isteriją. Su vyru išgyvename siaubingas akimirkas – negalime pamatyti, apkabinti savo atžalų, kurios […]

Lietuva

30 metų nuo Sąjūdžio įvykių

Sąjūdžio įvykiai po 30 metų. 2018 10 16 Dalyvauja: Rolandas Paulauskas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras), Algimantas Norvilas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras), Egidijus Bičkauskas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras), Vytautas Radžvilas (filosofas). Vedėjas Gediminas Jakavonis.

Lietuva

Ar Sąjūdį valdė tik laisvės troškimas?

Artėjant Sąjūdžio 30-mečiui, neprošal prisiminti ir įvertinti kai kuriuos įvykius ir faktus. Mat jų tikroji reikšmė išaiškėja tik praėjus laikui, paaiškėjus kai kurioms aplinkybėms. 1988m. spalio 22-23 d.d. įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. Jo metu tikrą audrą sukėlė Kauno Sąjūdžio atstovo Rolando Paulausko kalba. Prisimindamas to meto įvykius jų liudininkas ir dalyvis Arvydas Kšanavičius rašo: […]

Lietuva

Pirmas Sąjūdžio seimo darbas – įteisinti Lietuvą TSRS sudėtyje

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-mečiui artėjant… Iš laidos „Geltona Žalia Raudona“ 1994 12 22. „Vilniuje Mokslų Akademijos prezidiumo salėje įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo pirmoji sesija. Pagrindinius pranešimus dėl naujos LTSR Konstitucijos bei TSRS Konstitucijos paketimų ir papildymų įstatymų projektų padarė LPS seimo tarybos nariai V. Landsbergis, A. Juozaitis.“ (ištrauka iš 23 1988 m. gruodžio mėnesio […]